ผลงานทางวิชาการ

ผมกำลังเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ จากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ คอยลุ้นว่าจะผ่านหรือไม่?

เรื่องที่เขียน คือ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านลือมุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตาม กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถ้าสนใจก็ค่อยติดตามครับ

Advertisements
This entry was posted in ผลงานทางวิชาการ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s