พบปะ

สวัสดีครับ

              ไม่ได้ Update ข่าวสาร มานานพอสมควร   วันนี้อยากจะแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องครูได้รับทราบว่า ต่อไปนี้คุณครูทุกคนจะต้องทำบันทึกความดีกันแล้ว และจะต้องส่งให้กับผู้บริหารปีละ 2 ครั้ง เพื่อที่ผู้บริหารจะได้ประเมิ นในเรื่องความดีความชอบต่อไป และการบันทึกความดีเป็นมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องบันทึกจนกว่าจะเกษียณ

Advertisements
This entry was posted in ข่าวสารและการเมือง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s